شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی به پیش بینی عملکرد سیستم های تهویه مطبوع کمک می کند. در این پست مطالعه مرجع [1] با حلگر buoyantBoussinesqSimpleFoam در نرم افزار OpenFOAM تکرار کرده ام.

Read More

نسخه اولیه ی کتاب اپنفوم حدود ۵ سال پیش (۱۳۹۰) نوشته شد. این کتاب بر اساس اپنفوم ۱.۶ به نگارش در آمد. هدف کتاب کوتاه کردن زمان یادگیری اپن فوم بود. این نسخه حاوی ۵ فصل و شامل مثالها و هندسه های ساده بود تا بخش های مختلفی از ابزارها و حلگرها و برنامه نویسی اپن فوم را پوشش دهد.

Read More