این صفحه اصلی نیما سام خانیانی است. من  دکترای  مکانیک و متخصص در زمینه ی شبیه سازی های عددی با OpenFOAM هستم. با این حال، مطالب این وب سایت محدود به شبیه سازی های عددی نخواهد بود و تمامی  علایق و تجربیات من را شامل می شود.