دانلود رزومه

شرکت


جزو موسسین استارتاپ  فوری کار

مقاطع تحصیلی (۱۳۸۳-الان)


 • پسا دکترای مکانیک، انستیتوی تکنولوژی کالسروهه، آلمان
 • دکترای مکانیک گرایش تبدیل انرژی؛ دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • کارشناسی ارشد تبدیل انرژی؛ دانشگاه امیرکبیر، ایران
 • کارشناسی مکانیک ؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

انتشارات


لطفا برای مشاهده ی لیست مقالات به صفحه ی انتشارات مراجعه کنید.

تجربه تدریس


 • مدرس نرم افزار اپن فوم در انجمن مکانیک ایران؛ انجمن هیدرولیک ایران و مرکز مهارت های مهندسی دانشگاه تهران
 • استاد مدعو مکانیک دانشگاه آزاد (شعبه بویین زهرا)
 • تدریس یارترمودینامیک و سیالات؛ دانشگاه امیرکبیر

گزیده ای از پروژه های انجام شده  (۱۳۸۸- تاکنون)


جریان چند فازی

 • شبیه سازی خیزش حباب به روش سطح مشترک پخشی
 • شبیه سازی برخورد قطره به صفحه
 • شبیه سازی جریان اسلاگ داخل میکرولوله
 • شبیه سازی جریان اسلاگ در مقطع T شکل
 • شبیه سازی خیزش حباب در سیال ویسکوالاستیک
 • شبیه سازی فرآیند پر کردن قالب با  فوم

انرژی تجدید پذیر

 • شبیه سازی جریان باد در اطراف بادگیری در یزد
 • شبیه سازی جریان باد در محیط شهری

تهویه مطبوع

 • شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در دودکش خورشیدی
 • شبیه سازی آسایش حرارتی در یک اتاق

سایر پروژه های CFD

 • شبیه سازی انتقال حرارت در فرآیند پاستوریزه کردن تخم مرغ
 • شبیه سازی استخر مذاب در فرآیند لیزر
 • شبیه سازی جریان تراکم پذیر اطراف ایرفویل
 • شبیه سازی پروانه های مغروق و نیمه مغروق
 • شبیه سازی جریان ویسکوالاستیک اطراف استوانه

مهارت های فنی


 • نرم افزاری دینامیک سیالات محاسباتی: OpenFOAM, Fluent
 • نرم افزارهای ایجاد شبکه: blockMesh ,snappyHexMesh, gambit,Salome
 • زبان های برنامه نویسی: C++, bash script, python
 • نرم افزار طراحی: CATIA
 • نرم افزارطراحی وب: wordPress

فعالیت های متفرقه


 • تماشای سریال
 • عضو فعال انجمن CFD-Online