شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی به پیش بینی عملکرد سیستم های تهویه مطبوع کمک می کند. در این پست مطالعه مرجع [1] با حلگر buoyantBoussinesqSimpleFoam در نرم افزار OpenFOAM تکرار کرده ام.

Read More