ابزارهای پس از پردازش خود OpenFOAM عبارتند از:

  • postProcess
  •  foamCalc

با این حال funkyDoCalc ابزار شگفت انگیزی برای پس پردازش داده های اپنفوم است. اگر به هر دلیلی پردازش زمان اجرا را از دست داده اید ، باز هم می توانید برخی از نتایج ذخیره شده در فهرست های زمانی را از طریق این ابزار بدست آورید.

funkyDoCalc یکی از ابزارهای همراه با بسته ی نرم افزاری swak4Foam است. برای دیدن نحوه نصب swak4Foam بر روی اپنفوم ویدیوی  من را در یوتیوب ببینید یا به صفحه ی ویکی swak4Foam مراجعه کنید. برای ارسال اطلاعات پردازش با استفاده از این ابزار، دستور را به صورت زیر اجرا کنید:

mpirun -np 6 funkyDoCalc funkyDoCalcDict -parallel -time 0:1 > log

جایی که mpirun  برای اجرای موازی ابزار است.  برای پردازش سری دستور را بصورت زیر اجرا کنید:

funkyDoCalc funkyDoCalcDict -time 0:1 > log

این دستور به یک ورودی  time نیاز دارد. این محدوده ورودی زمان انتخاب شده را تعیین می کند که دستور اجرا و داده ها استخراج می شود، به عنوان مثال: time 10 به این معنی است که فرمان عملیات پس پردازش را  بر روی پوشه زمان 10 اعمال می کند. اما time 0:10 نتایج بین دو بازه ی زمانی ۰ تا ۱۰ را بر میگرداند.

funkyDoCalcDict یک فایل شامل چندین عبارت برای پردازش است. مثالی از این عبارتها به صورت زیر است:

Ek {
valueType internalField;
variables "rho1=998;";
expression "sum(rho1*(U&U)*vol()*(C+1.0)/2)/2.0";
accumulations (
min
);
}

این عبارت انرژی جنبشی را در هنگام برخورد قطره در حلگر phaseFieldFoam محاسبه می کند. کل این فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید.

About Author: