یکی از مهم ترین نقاط ضعف اپن فوم نسبت به نرم افزارهای تجاری همچون فلوئنت و یا CFX کمبود راهنما و آموزش برای انجام مثالهای مختلف است. در این پست به برخی از لینک ها که حاوی اطلاعات مفید در زمینه ی آموزش اپن فوم هست پرداخته می شود. این پست با یافتن لینک های جدید بروز می شود.

  1. CFD with OpenSource Software (Chalmers University)
  2. OpenFOAM wiki Handy links
  3. holzmann-cfd website
  4. wolfdynamics website
  5. spoken tutorials
  6. József Nagy Youtube channel

کاربران فارسی زبان برای دسترسی بیشتر به وبلاگم مراجعه کنند. همچنین اطلاعات خوبی برای تازه کاران در سایت openfoam.ir موجود است.

About Author: