در هنگام نصب برنامه داخل از منابع دیگر، معمولا اتفاق می افتد که کتابخانه یا فایلی پیدا نمی شود. در این موقع شاید بخواهید بدانید که با نصب کدام برنامه یا بسته نرم افزاری این خطا برطرف می شود. برای حل این مشکل بهترین کار استفاده از برنامه ی apt-file است و جستجو در نام بسته ها از طریق این برنامه است.

مثلا برای نصب برنامه ی گرید-پرو بر روی اوبنتوی ۲۰.۰۴ من با خطاهای زیر روبرو شدم.

No. of missing libs (az) : 4
libXp.so.6
libXm.so.4
libncurses.so.5
libtinfo.so.5
IMPORTANT!!!!!!!
Please install the missing package(s).

برای پیدا کردن بسته هایی که حاوی این کتابخانه ها هستند. ابتدا apt-file  را نصب و سپس آن را بروز رسانی کردم تا apt-file دربرگیرنده ی نام تمامی کتابخانه های داخل مخزن باشد.

sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update

الان من قادر هستم تا نام فایلها را جستجو کنم و اسم بسته ی لازم برای دانلود را پیدا کنم. مثلا برای فایل libncurses.so.5   بصورت زیر اقدام کردم.

apt-file search libncurses.so.5

خروجی دستور بالا بصورت زیر است:

libncurses5: /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5
libncurses5: /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9

از خروجی متوجه شدم که این فایل در کتابخانه ی libncurses5 موجود است و برای نصب آن به طریق زیر اقدام کردم :

sudo apt-get install libncurses5

نکته: اگر دستور apt-file  خروجی  تهی برگرداند. به این معناست که این فایل در مخزن (repository) پیدا نمی شود. بهتر است به سازنده برنامه ایمیل بزنید و مشکل را با او در میان بگذارید.