شبیه سازی توربولانس

تومان۱۵,۰۰۰

توضیحات

شبیه سازی جریان مغشوش با مدل توربولانسی


  • حل جریان توربولانسی داخل کانال با حلگر pisoFoam
  • آشنایی با توابع دیواره
  • آشنایی با مدلهای توربولانسی شامل kOmega , kEpsilon  و …
  • تنظیم شرط مرزیهای ورودی برای متغیرهای توربولانسی k ,epsilon, omega و nut
  • آشنایی با برخی شرایط مرزی چون inletOutlet و calculated
  • آشنایی با نحوه ی پیدا کردن گزینه های جایگزین برای هر انتخاب
  • آشنایی با نحوه ی مواجه خطا

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “شبیه سازی توربولانس”