ساختار مساله

تومان۲,۰۰۰

توضیحات

ساختار مساله در اپن فوم


  • حل مساله cavity
  • آشنایی با فرامین داخل ترمینال
  • آشنایی با محتویات پوشه های 0, constant و system
  • آشنایی با  paraview (رسم کانتور و خطوط جریان)

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “ساختار مساله”