حل مساله ی جدید با اپنفوم

تومان۱۰,۰۰۰

توضیحات

حل جریان دوبعدی داخل کانال


  • آموزش ایجاد شبکه با blockMesh
  • نمایش شبکه در paraview
  • آموزش اعمال شرط مرزی
  • اعمال پارامترهای فیزیکی
  • تنظیمات حل  در controlDict
  • حل مساله در ترمینال
  • رسم کانتور و آموزش رسم نمودار با plotOverLine
  • ذخیره داده ها با فرمت csv

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “حل مساله ی جدید با اپنفوم”

Your email address will not be published. Required fields are marked *